قناد باشی

Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder Placeholder

تماس با ما

نشانی : تهران ، خیابان فدائیان اسلام ،پل سیمان،ابتدای خیابان سرگرد محمدی،خیابان ابن سینا پلاک۳۰ دفتر قنادباشی 

تلفن دفتر فروش ۰۲۱۳۳۳۸۶۴۷۷

فکس ۰۲۱۳۳۳۸۶۴۷۷

تلفن کارخانه ۰۲۱۳۶۷۲۸۰۸۸ - ۰۲۱۳۶۷۳۶۱۸۸

    ghannadbashi@mail.ru ایمیل 

همراه ۰۹۱۲۵۴۰۴۰۳۹ 

همراه و تلگرام ۰۹۳۵۵۴۰۴۰۳۹